2017.10.28 - III Trudny Połmaraton św. Huberta - Stara Łubianka